A-Bài tập có lời giải trang 4

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6
Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6
Kể tên một số sinh vật có ích và một số sinh vật có hại.Người ta dựa vào những đặc điểm nào để phân chia sinh vật thành những nhóm lớn ? Hãy kể tên những nhóm sinh vật đó.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6
Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất ? Chúng có những đặc điểm chung nào?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6
Quan sát các cây cối xung quanh trường và vườn nhà em. Hãy trả lời các câu hỏi sau.- Có phải tất cả thực vật đều có hoa ?- Có phải tất cả thực vật đều là những cây sống lâu năm ?

Xem lời giải