A-Bài tập có lời giải trang 45

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 45 SBT Sinh học 6
Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên. Hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên có ý nghĩa gì ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 45 SBT Sinh học 6

Đề bài

Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng do người. Hình thức sinh sản sinh dưỡng do người có ý nghĩa gì ?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 46 SBT Sinh học 6
Muốn củ khoai lang không bị mọc mầm thì phải cất giữ như thế nào ? Em hãy cho biết trên thực tế người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 46 SBT Sinh học 6

Đề bài

Giâm cành và chiết cành khác nhau cơ bản ở điểm nào? Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây nào?

Xem lời giải