A-Bài tập có lời giải trang 50

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 50 SBT Sinh học 6
Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 50 SBT Sinh học 6
Em hãy quan sát từng hoa trong hình 29.1 SGK, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi xếp chúng vào nhóm thích hợp (bằng cách dùng dấu (+) điền vào vị trí đúng).

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 51 SBT Sinh học 6
Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với côn trùng và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 51 SBT Sinh học 6
Em hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 51 SBT Sinh học 6
Người ta thường nuôi ong trong các vườn cây ăn quả nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 51 SBT Sinh học 6
Trong trường hợp nào con người thường chủ động thụ phấn cho hoa ?

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 6
Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Xem lời giải