A. Câu hỏi, bài tập dành cho học sinh đại trà – trang 54

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 54 SBT địa 6 - Bài 16
Dựa vào hình 16, hãy cho biết:- Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ………………………- Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét…........

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”