A. Câu hỏi, bài tập dành cho học sinh đại trà – trang 78, 79

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 78 SBT địa 6
Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:a) Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển nóng có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.b) Dòng biển lạnh ở nửa cầu Nam xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì sao dòng biển lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nước biển của những nơi chúng chảy qua.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”