A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 11,12

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 11 SBT địa 6
Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 11 SBT địa 6
Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy:- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ?- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào?

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 11 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 8, trang 13 SGK Địa lí 6, hãy tính khoảng cách thực tế theo đường chim bay của các đoạn sau (chú ý: Nơi bắt đầu và kết thúc của một đoạn cần đo là điểm giữa (khoảng giữa) của các kí hiệu thể hiện trên bản đồ):

- Từ bệnh viện khu vực I tới khách sạn Hải Vân:

- Từ nhà thờ đến khách sạn Hải Vân:

- Từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Sông Hàn:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”