A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 15,16

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 15 SBT địa 6

Đề bài

Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì.

- Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng gì.

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 16 SBT địa 6
Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A, B, C, D- Điểm A có toạ độ:                                  - Điểm c có toạ độ:- Điểm B có toạ độ:                                  - Điểm D có toạ độ:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”