A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 20,21

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy:

- Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.

- Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6

Đề bài

Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6
Hãy cho biết :- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”