A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 35,36

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 10, hãy cho biết:

 

- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp?

- Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 36 SBT địa 6
Hãy cho biết: ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.  

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”