A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 41, 42, 43

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 41 SBT địa 6
Hãy cho biết:- Các hiện tượng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực hay ngoại lực.- Các quá trình: phong hóa các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do nội lực hay ngoại lực.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 43 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Những hình nào thể hiện tác động của nội lực.

- Những hình nào thể hiện tác động của ngoại lực.

- Tác động của nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 43 SBT địa 6
Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết: Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng đất nào, những địa phương nào?  

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”