A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 46

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 mục A trang 46 SBT địa 6
Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6, hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6

Đề bài

Hãy nêu các cách phân loại núi sau:

- Phân loại theo độ cao: 

- Phân loại theo thời gian hình thành: 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”