A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 55, 56

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 55 SBT địa 6 - Bài 17
- Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí?- Nêu vai trò của hơi nước trong khí quyển?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 55 SBT địa 6
Dựa vào hình 46 trong SGK Địa lí 6 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:- Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Mỗi tầng có độ cao từ km bao nhiêu đến km bao nhiêu.- Chuyển động của không khí ở tầng đối lưu và tầng bình lưu khác nhau như thế nào.- Vì sao gọi là tầng đối lưu. Vì sao gọi là tầng bình lưu.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”