A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 58, 59

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 58 SBT địa 6
Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 58 SBT địa 6
Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết:- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.- Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, hãy cho biết địa điểm B có độ cao là bao nhiêu mét.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 59 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 18-2, hãy:

- Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ.

- Giải thích vì sao nhiệt độ có sự thay đổi như vậy.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”