A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 61, 62

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 19

Đề bài

Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp

- Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao hay thấp.

- Khu vực quanh vĩ tuyến 60° có khí áp cao hay thấp.

- Khu vực hai cực có khí áp cao hay thấp.

- Vì sao trong thực tế (trên các bản đồ khí áp thế giới) chúng ta không thấy các đai khí áp liên tục như ở hình 50 trong SGK Địa lí 6?

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 62 SBT địa 6
Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy:- Cho biết gió do đâu mà có.- Giải thích vì sao gió không thổi thẳng từ khu vực khí áp cao tới khu vực khí áp thấp mà lại lệch hướng như ở hình 51.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”