A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà – trang 83, 84

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 83 SBT địa 6
Quan sát hình 27-1, hãy cho biết:a) Ở đây, những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.b) Yếu tố khí hậu đã làm cho thực vật thay đổi như thế nào.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 84 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 27-2, 27-3, 27-4, hãy cho biết:

a) Khí hậu ảnh hưởng đến số lượng thực vật như thế nào.

b) Vì sao ở đới ôn hoà cây lại rụng lá vào mùa đông.

c) Vì sao ở đới nóng cây lại có lá xanh quanh năm.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”