A - Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh đại trà - trang 4,5,6, 7

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 4 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 1-1 hãy cho biết:

 

- Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh, kể tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời 

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 5 SBT địa 6
Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết: Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền. 

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 5 SBT địa 6
Dựa vào hình 1-3, hãy cho biết: Vì sao ta thấy đường chân trời khác nhau phụ thuộc vào chỗ đứng nhìn cao hay thấp. 

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 6 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình vẽ 1-4 và 1-5, hãy cho biết:

 

- Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường gì?

- Đường kinh tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Đi qua thành phố nào?

- Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ.

Xem lời giải

Giải câu 5 trang 7 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết:

 

- Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì.

- Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với các vĩ tuyến khác như thế nào?

- Vĩ tuyến gốc còn có tên gọi là gì.

Xem lời giải

Giải câu 6 trang 7 SBT địa 6
- Những đường kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây.- Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”