A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 37

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.

- Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

- Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 37 SBT địa 6
Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích vì sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích đạo 6378 km, ở cực là 6358 km, hay chu vi ở Xích đạo là 40075 km, ở cực là 40008 km).

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”