A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 44, 45

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào những kiến thức đã học và kết hợp quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Hiện tượng động đất và núi lửa xảy ra trong trường hợp nào.

- Phía nào của hai địa mảng Bắc Mĩ và Nam Mĩ thường xảy ra động đất và núi lửa.

- Phía nào của địa mảng Á - Âu có vật chất dưới sâu trào lên hình thành dãy núi ngầm dưới đáy đại dương.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 45 SBT địa 6
Tại sao núi lửa có dạng hình nón?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”