A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá, giỏi – trang 47

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 mục A trang 47 SBT địa 6

Đề bài

Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ?

Giống nhau: 

Khác nhau:  

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6
Đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, cao 3143m, trên sườn núi có thị trấn Sapa ở độ cao 1500m; dưới chân núi có thị xã Lào Cai ở độ cao 1000m. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện độ cao tuyệt đối của Phan Xi Păng, Sa Pa, Lào Cai.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”