A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 57

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 57 SBT địa 6 - Phần 2A
Hãy cho biết:- Tầng cao của khí quyển có mưa hay không. Vì sao?- Tác dụng của lớp ô dôn đối với sinh vật và con người. Tình trạng lớp ô dôn của khí quyển hiện nay ra sao. Vì sao có tình trạng như vậy.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”