A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 63, 64

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 63 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 19.2a, 19.2b và 19.3 hãy:

- Cho biết khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Nêu sự thay đổi của khí áp theo từng yếu tố.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 64 SBT địa 6
Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”