A. Câu hỏi, bài tập tự luận dành cho học sinh khá giỏi – trang 82

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 82 SBT địa 6 - Phần 2A
Quan sát hình 26-3, hãy giải thích (trong điều kiện đá mẹ như nhau):a) Vì sao lớp đất ở hai sườn núi A có độ dày như nhau.b) Vì sao lớp đất ở phía Nam của sườn núi B lại dày hơn lớp đất ở sườn núi phía Bắc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”