A. Hoạt động cơ bản - Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người

Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn miêu tả người phần hoạt động cơ bản trang 14 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Cùng chơi: Ai tài lắp ghép?

Hai bạn chơi, bạn thứ nhất nói một vế câu ghép, bạn thứ hai nói về câu tiếp theo rồi đổi lượt. Ai nói sai hoặc dừng lại thì thua cuộc.

Gợi ý:

Bạn A: Dù trời mưa to

Bạn B: Ttôi vẫn vê quê thăm ông bà.

Trả lời:

Một số vế câu ghép tham khảo:

Tuy nhà xa nhưng Lan chưa bao giờ đi học muộn.

Vì mẹ ốm nên Ngọc quyết định không đi chơi nữa.

Nhờ có cô giáo động viên nên năm học vừa rồi Tuấn đã đạt học sinh tiên tiến.

Câu 2

Tìm hiểu về cách nối các vế câu ghép

1) Làm bài tập trong phiếu học tập dưới đây

a) Dùng dấu gạch chéo (/) để ngăn cách các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:

- Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy, đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên.

Theo HÀ VĂN CÂU - VŨ ĐÌNH PHÒNG

- Cánh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

(Thanh Tịnh)

- Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre ; đây là mái đình cong cong ; kia nữa là sân phơi.

b. Khoanh tròn vào những từ hoặc dấu câu nối các vế câu

 

2) Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng những cách nào?

Gợi ý:

Em xác định các thành phần chủ - vị trong câu, mỗi một cụm chủ - vị là một vế câu cần tìm.

Trả lời:

1) Dấu gạch chéo để ngăn cách các vế câu, in đậm và gạch chân dưới những từ hoặc dấu nối trong các vế câu:

- Súng kíp của ta mới bắn một phát / thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn , / trong khi ấy, đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên.

Theo HÀ VĂN CÂU - VŨ ĐÌNH PHÒNG

- Cánh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn / : hôm nay tôi đi học.

(Thanh Tịnh)

- Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre / ; đây là mái đình cong cong / ; kia nữa là sân phơi.

2) Các vế trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng dấu câu hoặc bằng quan hệ từ.

Ghi nhớ

Có hai cách nối các vế câu trong câu ghép:

1. Nối bằng những từ có tác dụng nối.

2. Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần phải có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.