A. Hoạt động cơ bản - Bài 21C: Luyện viết văn tả người

Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người phần hoạt động cơ bản trang 36, 37 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Cùng chơi: Ghép vế câu

Lấy bộ thẻ bìa ở thư viện lớp học. Mỗi thẻ bìa ghi một vế câu ghép được với một vế câu trong một thẻ bìa khác. Các nhóm nhanh chóng ghép các vế câu tạo thành câu ghép. Yêu cầu phải ghép hết các vế câu. Nhóm nào ghép đúng và nhanh thì thắng.

Gợi ý:

Một số câu có thể được ghép như sau:

- Nếu trời nắng – thì tôi sẽ đi chơi.

- Bởi vì Long siêng năng, cần cù lại thông minh - nên bạn ấy học rất giỏi.

- Buổi tối bố xem đá bóng – mẹ soạn bài.

- Anh lười biếng – em thì chăm chỉ

Câu 2

Các vế câu trong mỗi câu ghép sau được nối với nhau bằng những quan hệ từ nào?

a. Trời mưa nên Lan không đi chơi

b. Vì voi rất khỏe nền người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

Gợi ý:

Em xác định các vế câu ghép rồi xét xem quan hệ từ nào được nối giữa hai vế câu.

Trả lời:

a. Trời mưa / nên Lan không đi chơi

-> Hai vế câu được nối với nhau bởi quan hệ từ: nên

b. Vì voi rất khỏe / nên người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

-> Hai vế câu được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ: vì – nên

Câu 3

Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (tại, vì, nhờ)

a. .....thời tiết thuận lợi nên lúa tốt

b. ..... thời tiết không thuận lợi nên lúa xấu

c. Lúa gạo quý ..... ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được.

Gợi ý:

- Tại: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc không tốt, không hay xảy ra.

- Nhờ: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc tốt xảy ra.

- Vì: Từ biểu thị nguyên nhân thương dùng

Trả lời:

a. Nhờ thời tiết thuận nên lúa tốt.

Ta sử dụng từ nhờ là bởi vì từ này biểu thị điều sắp nói ra là nguyên nhân dẫn tới một kết quả khả quan được nói tới. Trong câu a thì thời tiết là một nguyên nhân dẫn tới một kết quả tốt là lúa tốt.

b. Tại thời tiết không thuận nên lúa xấu.

Ta sử dụng từ tại là bởi vì từ này biểu thị điều sắp nói ra là nguyên nhân dẫn tới một kết quả không hay được nói tới. Trong câu b thì thời tiết lại là một nguyên nhân dẫn tới một kết quả không hay là lúa xấu.

c. Lúa gạo quý ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được.

Câu 4

Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong hai câu sau:

a. ..... con khỉ này rất nghịch ...... các anh bảo vệ thường phải cột dây

b. ...... mỏ chim bói cá rất dài ...... chúng bắt cá rất dễ dàng

Gợi ý:

Em đọc kĩ rồi điền quan hệ từ cho phù hợp.

Trả lời:

a. con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

b. Nhờ mỏ chim bói cá rất dài nên chúng bắt cá rất dễ dàng.

Câu 5

Thêm vào chỗ trống một quan hệ từ và vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép

a. Vì bạn Dũng không thuộc bài ..................

b. Do nó chủ quan ................

c. .................nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Gợi ý:

Em đọc kĩ rồi điền quan hệ từ sao cho phù hợp.

Trả lời:

a. Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bạn ấy bị điểm kém.

b. Do nó chủ quan nên bài kiểm

c. Nhờ cô giáo động viên nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.