A. Hoạt động cơ bản - Bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm

Giải bài 5C: Tìm hiểu về từ đồng âm phần hoạt động cơ bản trang 56 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

a) Đọc truyện vui dưới đây

Tiền tiêu

Nam: - Cậu có biết không, ba mình mới chuyển sang ngân hàng làm việc đấy. Bắc: - Sao cậu bảo bố cậu là bộ đội? Nam: - Đúng rồi, thư trước ba mình báo tin: "Ba đang ở hải đảo." Nhưng thư này ba mình nói là ba đang giữ tiền tiêu cho Tổ quốc. Bắc: !!!

b. Vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng?

Gợi ý:

Em chú ý “tiền tiêu” trong phạm vi công việc của ba Nam là chỉ điều gì?

Trả lời:

Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng là vì Nam đã nhầm lẫn từ tiêu trong cụm từ tiền tiêu (tiền để chi tiêu) với tiếng tiêu trong từ đồng âm: tiền tiêu (vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch)

Câu 2

Tìm hiểu về từ đồng âm

a. Trong hai câu sau có từ nào được viết giống nhau nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau

- Mặt trời mọc ở đằng đông.

- Đường phố rất đông người.

b. Nêu ý nghĩa của các từ tìm được

Gợi ý:

a) Em đọc kĩ 2 câu rồi tìm từ được viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau trong hai câu.

b) Em làm theo yêu cầu bài tập

Trả lời:

a) Trong hai câu trên, có từ “đông” được viết giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.

b) Nghĩa của từng từ như sau:

- “Đông” trong câu thứ nhất: chỉ một trong 4 phương hướng chính

- “Đông” trong câu thứ hai: chỉ trường hợp nhiều người cùng tự tập lại

Ghi nhớ

Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.