A. Hoạt động cơ bản - Bài 6C: Sông suối, biển, hồ

Giải bài 6C: Sông, suối, biển, hồ phần hoạt động cơ bản trang 65, 66 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải chi tiết

Lời giải

Câu 1

Câu 1: Nêu tên bộ phận được chỉ mũi tên của cái cào và chiếc thuyền dưới đây:


Gợi ý:

Em quan sát và trả lời

Trả lời:

- Bộ phận được chỉ mũi tên của cái cào là răng cào

- Bộ phận được chỉ mũi tên của chiếc thuyền là mũi thuyền

Câu 2

Tìm hiểu từ nhiều nghĩa

a) Quan sát các bức tranh và đọc lời giải nghĩa bên dưới.

b) So sánh nghĩa của các từ răng, mũi trong các trường hợp trên để hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa.

(Các nghĩa của từ ở cột A và cột B có gì khác nhau? Có gì giống nhau?)

Gợi ý:

a) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

b) Em đọc kĩ xem chúng có đặc điểm gì giống nhau, có gì khác nhau rồi trả lời.

Trả lời:

b)

* Răng người và răng lược:

- Giống: đều nhọn, sắc, xếp thành hàng

- Khác:

+ Răng người: dùng để cắn, giữ, nhai

+ Răng lược: không dùng để cắn, giữ, nhai mà thường được dùng để chải tóc

 * Mũi người và mũi kéo:

- Giống: Đều có hình dạng nhọn và nhô ra phía trước

- Khác:

+ Mũi người: Bộ phận nhô lên ở giữa mặt, dùng để thở và ngử

+ Mũi kéo: Sắc, thường dùng để cắt nhỏ những đồ vật có chất liệu mỏng, nhẹ,…

Ghi nhớ

Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.