A. Hoạt động thực hành - Bài 35A: Ôn tập 1

Câu 1

Thi đọc thuộc lòng (theo phiếu)

Chuẩn bị: 4 phiếu ghi tên 4 bài tập có yêu cầu học thộc lòng từ bài 29A đến bài 34C. Trong mỗi phiếu, viết sẵn những từ ngữ mở đầu và kết thúc bài thơ cần đọc.

M:


Thi cá nhân:

- Em hái hoa hoặc bốc thăm phiếu.

- Đọc thuộc lòng bài thơ theo yêu cầu ghi trên phiếu

- Trả lời 1 – 2 câu hỏi của các bạn hoặc thầy cô về bài đọc

- Nghe đánh giá của các bạn và thầy cô.

- Bạn nào đọc đúng và hay, trả lời đúng nhất sẽ thắng cuộc.

Lời giải

Em và các bạn chủ động hoàn thành bài tập.

Câu 2

Lập bảng thống kê về 3 kiểu câu kể: Ai làm gì?; Ai thế nào?; Ai là gì? theo mẫu sau:

M: Kiểu câu Ai làm gì?


- Em lập bảng thống kê vào vở với 2 kiểu câu Ai thế nào?; Ai là gì?

- Đổi bài với bạn, cả nhóm thống nhất viết lên bảng nhóm hoặc cử đại diện nhóm viết lên bảng lớp.

Kiểu câu Ai thế nào?


Kiểu câu Ai là gì?

Câu 3

Viết vào những chỗ trống để hoàn chỉnh bảng tổng kết sau:


Câu 4

Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

a)   Năm học 2000 - 2001

-  Số trường :13859

-  Số học sinh: 9 741 100

-   Số giáo viên: 355 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,2%

b)   Năm học 2001 - 2002

-  Số trường: 13 903

-  Số học sinh: 9 315 300

-   Số giáo viên: 359 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,8%

c)   Năm học 2002

-  Số trường: 14 163

-  Số học sinh: 8 815 700

-  Số giáo viên: 363 100

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16,7%

d)   Năm học 2003 - 2004

-   Số trường: 14 346

-  Số học sinh: 8 346 000

-   Số giáo viên: 366 200

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17,7%

e)   Năm học 2004 - 2005

-   Số trường: 14 518

-   Số học sinh: 7 744 800

-   Số giáo viên: 362 400

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VIỆT NAM

(TỪ NĂM HỌC 2000 - 2001 ĐẾN 2004 - 2005)

Câu 5

Dựa vào bảng thống kê đã lập được ở hoạt động 4, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng để trả lời.

a)   Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

b)   Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

c)   Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

d)   Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

 - Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

Chọn ý trả lời đúng

a)   Tăng

b)   Giảm

c)   Lúc tăng lúc giảm

d)   Tăng


Phương pháp giải

Em đọc kĩ phần hướng dẫn ở đề bài và làm theo

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài.

Em đọc kĩ rồi hoàn thành bảng.

Bảng thống kê theo 5 năm học nêu với 4 số liệu. Như vậy, cần phải có 5 cột ngang và 6 cột dọc. Cột giao nhau trên cùng, góc trái được ghi.

- Cả nhóm kẻ bảng thống kê lên tờ giấy khổ to hoặc trên bảng nhóm.

- Từng em thay nhau điền số liệu từng năm vào bảng thống kê.

Em quan sát bảng đã lập ở bài trước rồi hoàn thành bài tập này.