B- Bài tập tự giải trang 107

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6
Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Nội dung nhận xét

Đặc điểm vi khuẩn

1. Kích thước

 

2. Cấu tạo

 

3. Dinh dưỡng

 

4. Phân bố

 

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

Vi khuẩn gây chua khi muối dưa, cà, làm giấm là vi khuẩn kí sinh hay hoại sinh?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6
Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 108 SBT Sinh học 6
Vì sao quần áo để nơi ẩm thấp lại xuất hiện những chấm đen và nhanh bị rách ?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 108 SBT Sinh học 6
Nêu đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh sản của mốc trắng và nấm rơm.

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

Đề bài

Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 108 SBT Sinh học 6

Đề bài

Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm gì?

Xem lời giải

Giải bài 9 trang 108 SBT Sinh học 6
Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?

Xem lời giải

Giải bài 10 trang 108 SBT Sinh học 6
So sánh mốc trắng và nấm rơm qua bảng sau:

Nội dung

Mốc trắng

Nấm rơm

1. Hình dạng

 

 

2. Cấu tạo

 

 

3. Dinh dưỡng

 

 

4. Sinh sản

 

 

Xem lời giải

Giải bài 11 trang 108 SBT Sinh học 6
Vì sao nói: Địa y là một dạng sống đặc biệt?

Xem lời giải

Giải bài 12 trang 108 SBT Sinh học 6
Nêu vai trò của địa y trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Giải bài 13 trang 108 SBT Sinh học 6
- Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước ?- Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ?

Xem lời giải

Giải bài 14 trang 108 SBT Sinh học 6
Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi đi tham quan thiên nhiên- Địa điểm tham quan.- Kết quả quan sát.

Xem lời giải

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 109 SBT Sinh học 6

Câu 1

Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?

A. Không phải là thực vật vì chúng không có khả năng quang hợp.

B. Không phải là thực vật vì chúng là những sinh vật rất nhỏ bé, cơ thể chí là một tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

C. Là thực vật vì có cấu tạo đơn bào, tế bào có vách bao bọc ; một số rất ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng.

D. Cả A và B.


Xem lời giải

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 110 SBT Sinh học 6

Câu 6

Vì sao trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh ?

A. Vì bèo hoa dâu có khả năng quang hợp tạo chất hữu cơ.

B.  Vì trong lá bèo hoa dâu có khuẩn làm cộng sinh có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành dạng nitơ dễ hấp thụ cho cây.

C. Vì trong lá bèo hoa dâu có chứa nhiều diệp lục.

D. Cả A và B. 


Xem lời giải

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 111 SBT Sinh học 6

Câu 11

Địa y là một sinh vật đặc biệt vì địa y

A. không phải là thực vật, không phải là động vật, không phải là nấm.

B. gồm tảo và nấm cộng sinh.

C. chỉ mọc bám trên các thân cây gỗ

D. có nhiều hình dạng như: hình vảy, hình cành, cũng có khi như búi sợi.


Xem lời giải

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 112 SBT Sinh học 6

Câu 16

Các bạn quan sát cây tầm gửi khi đi tham quan thiên nhiên. Em hãy phát hiện điều gì không đúng trong các lòi phát biểu sau đây về cây tầm gửi:

A. Cây tầm gửi là thực vật sống bán kí sinh.

B. Cây tầm gửi thuộc ngành Hạt kín.

C. Cây tầm gửi có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

D. Cây tầm gửi không có diệp lục.


Xem lời giải