B- Bài tập tự giải trang 29

Bài Tập và lời giải

Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6
Em hãy giải thích tại sao:- Khi trồng đậu, bông, chè, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn.- Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim...), lấy sợi (gai, đay), người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6
Quan sát sơ đồ cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non (hình 15 SGK), hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6
Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6
Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6
Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6
Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn.

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6

Câu 1

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ ?

A. Cây mía, cây lúa, cây na.

B. Cây hành, cây tỏi, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.

D. Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6

Câu 7

Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu ?

A. Cây bạch đàn.

B. Cây mướp.

C. Cây đậu.

D. Cây cà.


Xem lời giải