B- Bài tập tự giải trang 38

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6
Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Đề bài

Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Sơ đồ cấu tạo một phiến lá dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Kết quả hình ảnh cho Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 20.3 SGK. Trạng thái của lỗ khí.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 6
Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 6
Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6
Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 39 SBT Sinh học 6
Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 39 SBT Sinh học 6
Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem lời giải

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 39 SBT Sinh học 6

Câu 1

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

A. Cây mía, cây lúa, cây tre.

B. Cây cải, cây tỏi, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.

D. Cây nghệ, cây gừng, cây hoa hồng.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 SBT Sinh học 6

Câu 6

Trong quá trình quang hợp chế tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì ?

A. Khí ôxi.                     B. Khí cacbônic

C. Khí nitơ.                   D. Hơi nước.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6

Câu 11

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây ?

A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.

B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.

C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.

D. Cả A, B và C.


Xem lời giải