B- Bài tập tự giải trang 47

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 47 SBT Sinh học 6
Tại sao muốn diệt cỏ dại hại cây trồng người ta lại phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 47 SBT Sinh học 6
Em hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng bộ phận sinh dưỡng nào.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 47 SBT Sinh học 6

Đề bài

Hãy tìm một số ví dụ về khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của các loài cây.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 47 SBT Sinh học 6
Em hãy giải thích tại sao trong sinh sản sinh dưỡng bằng chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt.

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7 trang 47 SBT Sinh học 6

Câu 1

Loài cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng thân bò ?

A. Cây nghệ.

B. Cây rau cải.

C. Cây khoai tây.

D. Cây rau má.


Xem lời giải