B- Bài tập tự giải trang 5

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 6
Vì sao nói cây đậu, con gà là một cơ thể sống ? Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 6
- Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?- Nhiệm vụ của Sinh học và nhiệm vụ của Thực vật học có hoàn toàn giống nhau không ?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK và quan sát trong thực tế đời sống, trả lời các câu hỏi sau :

- Kể tên một số cây sống ở đồng bằng, đồi núi, ao hồ, sa mạc.

- Kể tên một số cây gỗ sống lâu năm, một số cây nhỏ bé, thân mềm yếu.

- Hãy nêu đặc điểm chung của giới Thực vật.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 6

Đề bài

a) Quan sát hình 4.1 SGK, hãy ghi tên các cơ quan của cây cải :...................

b) Quan sát hình 4.2 SGK đánh dấu X vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có

STT

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

 

 

 

 

 

 

2

Cây rau bợ

 

 

 

 

 

 

3

Cây dương xỉ

 

 

 

 

 

 

4

Cây rêu

 

 

 

 

 

 

5

Cây sen

 

 

 

 

 

 

6

Cây khoai tây

 

 

 

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 6
Hãy kể tên 5 cây thuộc nhóm thực vật có hoa và 5 cây thuộc nhóm thực vật không có hoa.Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ?

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 6

Câu 1

Những dấu hiệu chung nhất cho một cơ thể sống là

A. có sự trao đổi chất với môi trường.

B. di chuyển.

C. lớn lên và sinh sản.

D. cả A và C.


Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 6

Câu 6

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây toàn cây có hoa là

A. cây rêu, cây thông, cây bạch đàn, cây dừa.

B. cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi,

C. cây chuối, cây khế, cây cải, cây dương xỉ.

D. cây rau bợ, cây xấu hổ, cây sen, cây bách tán.


Xem lời giải