B- Bài tập tự giải trang 52

Bài Tập và lời giải

Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6
Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

Đặc điểm

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Hoa thụ phấn nhờ gió

Bao hoa

 

 

Nhị hoa

 

 

Nhuỵ hoa

 

 

Đặc điểm khác

 

 

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Đề bài

Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 6
Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ ?

Xem lời giải

GIải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6
Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Xem lời giải

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 SBT Sinh học 6

Câu 1

Các bộ phận chính của hoa gồm

A. cuống hoa, đế hoa và cánh hoa.

B. đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, đài hoa.

D. nhị hoa và nhuỵ hoa.


Xem lời giải

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

Câu 6

Hoa lưỡng tính là hoa có

A. cả nhị và nhuỵ.

B. đài hoa, tràng hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, bao hoa.

D. cuống hoa, nhị hoa và tràng hoa.


Xem lời giải

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 6

Câu 11

Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

A. Hoa bưởi, hoa ngô, hoa mướp.

B. Hoa lúa, hoa đậu xanh, hoa lạc

C. Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.

D. Hoa dưa chuột, hoa phi lao, hoa thị.


Xem lời giải