B- Bài tập tự giải trang 62

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 62 SBT Sinh học 6
Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp và các loại quả có trong hình 32 SGK, căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm ? Vì sao ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 62 SBT Sinh học 6
Đọc thông tin 1 và 2 trang 106 SGK và hình 32, hoàn thành bảng sau (bằng cách dùng dấu + điền vào vị trí đúng):

STT

Tên quả

Quả khô

Quá thịt

Quả khô nẻ

Quả khô không nẻ

Quả mọng

Quả hạch

1

Quả đu đủ

 

 

 

 

2

Quả mơ

 

 

 

 

3

Quả cải

 

 

 

 

4

Quả chò

 

 

 

 

5

Quả chanh

 

 

 

 

6

Quả bông

 

 

 

 

7

Quả cà chua

 

 

 

 

8

Quả đậu Hà Lan

 

 

 

 

9

Quả táo ta

 

 

 

 

10

Quả thìa là

 

 

 

 

11

Quả chuối

 

 

 

 

12

Quả hồng

 

 

 

 

13

Quả nho

 

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 63 SBT Sinh học 6
Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín ?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 63 SBT Sinh học 6

Đề bài

Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm những bộ phận nào?

 

 

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

 

 

3. Phôi gồm những bộ phận nào?

 

 

4. Phôi có mấy lá mầm?

 

 

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?

 

 

Qua bảng trên, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 63 SBT Sinh học 6
Có thể dùng những cách nào để xác định hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 63 SBT Sinh học 6
Quan sát những quả và hạt có trong hình 34.1 SGK, hoàn thành bảng dưới đây (bằng cách đánh dấu + vào vị trí đúng)

STT

Tên quả và hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nhờ gió

Nhờ động vật

Tự phát tán

1

Quả chò

 

 

 

2

Hạt cải

 

 

 

3

Quả bồ công anh

 

 

 

4

Quả ké đầu ngựa

 

 

 

5

Hạt chi chi

 

 

 

6

Hạt thông

 

 

 

7

Hạt đậu bắp

 

 

 

8

Quả cây xấu hổ

 

 

 

9

Quả trâm bầu

 

 

 

10

Hạt hoa sữa

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 64 SBT Sinh học 6

Đề bài

Viết kết quả thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm đã làm ở nhà vào bảng dưới đây.

- Kết quả của thí nghiệm.

- Cần những điều kiện gì cho hạt này mầm

STT

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm (số hạt nảy mầm)

Cốc 1

10 hạt đỗ đen để khô.

 

Cốc 2

10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước.

 

Cốc 3

10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm.

 

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 64 SBT Sinh học 6

Đề bài

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

- Hạt giống bị sâu bệnh không có khả năng nảy mầm.

- Hạt giống sau khi thu hoạch phải phơi khô và cất giữ cẩn thận.

- Sau khi gieo hạt gặp trời nắng gắt, phải luôn tưới đủ ẩm.

- Gieo trồng đúng thời vụ sẽ cho năng suất cao.

Xem lời giải

Giải bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6
Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Xem lời giải

Giải bài 10 trang 64 SBT Sinh học 6

Đề bài

Đọc thông tin 1 trang 120 SGK giải thích :

- Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng ?

- Vì sao ở trên đồi trống, lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài ?

- Vì sao cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn ?

Xem lời giải

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 6

Câu 1

Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là

A. vỏ quả.

B. hạt nằm trong quả.

C. thịt quả.

D. cả A và C.


Xem lời giải

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 SBT Sinh học 6

Câu 6

Trong các quả sau, nhóm quả mọng gồm :

A. quả dừa, quả mơ, quả cam.

B. quả mận, quả cải, quả táo.

C. quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua.

D. quả dưa hấu, quả táo, quả cau.


Xem lời giải

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 6

Câu 11

Quả, hạt có những cách phát tán như

A. nhờ động vật, nhờ con người.

B. tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. cả A và B.

D. tự phát tán và nhờ con người.


Xem lời giải