B- Bài tập tự giải trang 77

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 77 SBT Sinh học 6

Đề bài

Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.

Em hãy :

1. Nhận biết một số loại tảo (ở bờ biển nước ta có các loại tảo trôi dạt lên bờ biển như rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu... còn trong ao hồ, ruộng nước có các tảo nước ngọt tạo thành đám thành búi màu xanh như tảo xoắn, tảo vòng….)

2. Nhận xét về sự phân bố của tảo.

3. Tìm hiểu nhân dân ta thường dùng tảo làm gì ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 77 SBT Sinh học 6
Nêu những món ăn được chế biến từ rau câu. Ở vùng biển người ta có thể dùng nguyên liệu gì để làm phân bón ?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 77 SBT Sinh học 6
- Rêu thường mọc ở đâu ? Những nơi thường xuyên có ánh nắng mặt trời, khô, nóng, rêu có phát triển được không ? Vì sao ?- Trình bày bằng hình vẽ sự phát triển của rêu.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 78 SBT Sinh học 6
Hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Nhận xét

Rễ 

Thân 

Cây rêu

 

 

 

 

Cây dương xỉ

 

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 78 SBT Sinh học 6

Đề bài

Nhận xét đặc điểm chung của Dương xỉ, làm thế nào để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ ?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 78 SBT Sinh học 6

Đề bài

Hãy chú thích vào các hình dưới đây :

Kết quả hình ảnh cho Hãy chú thích vào các hình dưới đây :

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 79 SBT Sinh học 6
Quan sát hình vẽ kết hợp với những kiến thức đã học, hãy ghi lại đặc điểm của các cây có trong hình vào bảng sau 

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 80 SBT Sinh học 6

Đề bài

Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau :

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

- Kiểu rễ

- Kiểu gân lá

- Số cánh hoa

- Số lá mầm của phôi ở trong hạt

- Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Từ bảng trên hãy nêu đặc điểm lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.


Xem lời giải

Giải bài 9 trang 80 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm : cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

- Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Xem lời giải

Giải bài 10 trang 81 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ?

- Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt.

Xem lời giải

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 81 SBT Sinh học 6

Câu 1

Tảo có vai trò quan trọng như

A. có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

B. góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc.

D. cả A, B và C.


Xem lời giải

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 82 SBT Sinh học 6

Câu 6

Đế nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào

A. lá non cuộn tròn ở đầu lá.

B. lá già xẻ thuỳ.

C. mặt dưới lá có các đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.

D. cả A và C.


Xem lời giải

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 83 SBT Sinh học 6

Câu 11

Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

A. cải, đậu, dừa, thông.

B. sim, ngô, hoa hồng, bòng bong.

C. khoai tây, ớt, lạc, đậu.

D. pơmu, lim, dừa, cà chua.


Xem lời giải

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 84 SBT Sinh học 6

Câu 16

Các bậc phàn loại từ cao đến thấp theo trật tự:

A. Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi.

C. Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

D. Lớp – Bộ - Ngành – Họ - Chi – Loài.


Xem lời giải

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 86 SBT Sinh học 6

Câu 21

Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường.........................

A. khô, nóng.

B. ẩm ướt.

C. nước

D. có nhiệt độ thấp.


Xem lời giải