B- Bài tập tự giải trang 95

Bài Tập và lời giải

Giải bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6
Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 95 SBT Sinh học 6
Vì sao người ta cần trồng nhiều cây xanh để giảm bớt tác hại của ô nhiễm không khí?

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 95 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 47.1, hình 47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc (hình 47.1B) khi có mưa. Tại sao?

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6
Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 95 SBT Sinh học 6
Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6
Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

 

       

2. Voi

 

 

 

 

 

3. Trâu

 

 

 

 

 

4. Thỏ

 

 

 

 

 

5. Gà

 

 

 

 

 

6. Ong

 

 

 

 

 

7. Sóc

 

 

 

 

 

8. Đười ươi

 

 

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 96 SBT Sinh học 6
Hãy sưu tầm những tranh ảnh về động vật trong thiên nhiên "lấy cây làm nhà".

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 96 SBT Sinh học 6
Nêu vai trò của thực vật đối với động vật. Sau khi sưu tầm em có thể trang trí rồi làm thành một bộ sưu tầm sinh vật, cũng có thể tham gia làm báo tường ở lớp.

Xem lời giải

Giải bài 10 trang 97 SBT Sinh học 6
Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp.

STT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

 

 

X

 

X

 

 

 

2

Cây lim

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cây sen

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cây ngố

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cây cao su

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cây chè

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cây ngải cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem lời giải

Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 6
Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Xem lời giải

Giải bài 12 trang 98 SBT Sinh học 10
Quan sát hình dưới đây và với những hiểu biết của em, hãy nêu những thực vật có hại cho sức khỏe con người.

Xem lời giải

Giải bài 13 trang 98 SBT Sinh học 6
Tại sao người ta nói : "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Xem lời giải

Giải bài 14 trang 98 SBT Sinh học 6
- Đa dạng của thực vật là gì ?- Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Xem lời giải

Giải bài 15 trang 98 SBT Sinh học 6

Đề bài

- Nêu những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.

- Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?

Xem lời giải

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 SBT Sinh học 6

Câu 1

Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế

A. nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.

B. xói mòn nguồn nước ngầm, mất đất.

C. ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông.

D. cả A, B, C.


Xem lời giải

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 99 SBT Sinh học 6

Câu 6

Đa dạng của thực vật là

A. sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

B. sự thể hiện ở số lượng các loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.

C. sự đa dạng của môi trường sống.

D. cả A, B và C.


Xem lời giải

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 100 SBT Sinh học 6

Câu 11

Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam giảm sút là

A. các loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác kiệt quệ.

B. do môi trường sống bị tàn phá.

C. do diện tích rừng bị thu hẹp.

D. cả A, B và C.


Xem lời giải