B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 12,13

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 12 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng.a) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.b) Bản đồ là hình vẽ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.c) Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 12 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ
Đúng                                                                     Sai

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 12 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Tỉ lệ bản đồ được biểu thị ở hai dạng

a) phân số và thước đo tỉ lệ.

b) tỉ lộ số và thước đo tính sẵn.

c) tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

d) tỉ lệ là phân số và là thước tỉ lệ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”