B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 16, 17

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 16 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.Đúng               Sai 

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 16 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai.
Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) là
a) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.
b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó.
c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.
d) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 17 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chỉ cần dựa vào quy ước: phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía tay phải là hướng Đông, phía dưới là hướng Nam, phía tay trái là hướng Tây.
- Đúng
- Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”