B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 36

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 36 SBT địa 6

Đề bài

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như:

a) ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại.

b) đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi, khoáng sản để con người phát triển công nghiệp.

c) không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người. 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”