B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 44

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Tác động của nội lực

a) sinh ra đồi núi, các lớp đá uốn nếp.

b) sinh ra động đất và núi lửa.

c) sinh ra các đồng bằng châu thổ.

d) làm cho mặt đất nâng lên hạ xuống.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun.

Đúng

Sai

b) Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đây

Đúng  

Sai 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”