B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 49

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Đồi là một dạng địa hình núi già.Đúng Sai

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.
Bình nguyên là dạng địa hình có
a) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi gần 500m.
b) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi trên 500m.
c) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường xấp xỉ 500m, đôi khi dưới 200m.
d) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi dưới 500m, có sườn dốc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”