B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 56

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 56 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Đặc điểm của tầng đối lưu là:

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 56 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Tầng đối lưu là tầng có độ cao khoảng từ 16 đến 80 km, không khí luôn chuyển động theo chiều ngang, có lớp ô dôn với tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.

A. Đúng                                  B. Sai 

b) Sau khi các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí, tính chất của khối khí cũng luôn luôn ổn định.

A. Đúng                                  B. Sai

c) Mỗi khối khí thường mang hai tính chất: nóng và ẩm; nóng và khô; lạnh và ẩm; lạnh và khô.

A. Đúng                                  B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”