B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 59, 60

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 59 SBT địa 6

Đề bài

Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là đúng hay sai.

a) Thời tiết hôm nay: buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ,. . . ; chiều có mưa.

A. Đúng                              B. Sai

b) Khí hậu của mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm.

A. Đúng                              B. Sai

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 59 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”