B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 62, 63

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 62 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam - Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc.A. Đúng                             B. Sai

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 63 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa.A. Đúng                                B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”