B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 65, 66

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 65 SBT địa 6
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Sự ngưng tụ hơi nước sẽ xảy ra khi

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 65 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Sự ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể sinh ra các hiện tượng: sương, mây, mưa, mưa đá, tuyết rơi, ...A. Đúng                                B. Sai 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”