B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 77

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 77 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Độ muối của một số biển cao hơn hoặc thấp hơn độ muối trung bình là do

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 77 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay saiSóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.A. Đúng                          B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”