B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà – trang 81, 82

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 81 SBT địa 6
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhấtHai thành phần chính của đất là

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 26 SBT địa 6 - Phần 1B
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.  Các thành phần của đất gồm có:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”