B - Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh đại trà - trang 8

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 8 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến

a) đi qua đài thiên văn Grin-uýt.

b) đi qua ngoại ô thành phố Luân Đôn.

c) đối diện với kinh tuyến 180°.

d) đi qua thủ đô Pa-ri.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 6
Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai.
Vĩ tuyến gốc là
a) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Nam
b) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây.
c) vòng tròn chạy ngang được ghi số độ là 0°.
d) vòng tròn chạy ngang có tên gọi là đường Xích đạo.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 8 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng.

Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là

a) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

b) các đường vòng tròn chạy dọc có độ dài bằng nhau.

c) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài nhỏ dần từ Xích đạo về hai cực.

d) các đường vòng tròn nối cực Bắc với cực Nam.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”