B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 19,20

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 19 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ:
a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.
b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam
c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.
d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”