B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 22,23

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.- Đúng- Sai

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 23 SBT địa 6

Đề bài

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây :

a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học.

d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”